Вмрежување

Викимедија МКД соработува со медиумите, како и со локалните и меѓународните организации.

Викимедија МКД е:
* Огранок (корисничка група) на Фондацијата Викимедија од 1 јануари 2024.
* Член на Мрежата за финансиска одржливост на граѓански организации, од 15 август 2018 година, како наследник на ГЛАМ Македонија