Контакт

Контакт инфо:

Име на организација: Здружение за умножување слободни содржини Викимедија ГМСЗ МКД Скопје

Адреса: Ул. „Будимпештанска“ бр. 33Б, 1000 Скопје, Република Македонија

Лице за контакт: Снежана Штрковска, извршен директор

Телефонски број за контакт: +389 (0)70 637 468

Електронска пошта: wikimediamkd@gmail.com 

Веб страна: www.wikimedia.mk  и https://wikicamp.mk

Датум на регистрација: