Публикации

Основни уптатства: Како се користи Википедија како наставно средство
Број на страници: 12
Прирачникот е поделен на три дела:
Планирање на задачите: запознавање со политиката на Википедија и фокусирање на задачата како учениците да напишат статија на Википедија.
Во текот на полугодието: како изгледа добра статија, како се одржува работилница и како се комуницира со заедницата на уредувачи на Википедија.
По завршување на полугодието: дадени се примери за оценување на задачите поврзани со Википедија, што ги употребиле други наставници.

Како наставниците предаваат со Википедија?
Број на страници: 20
Овој прирачник содржи примери и студии на наставници од различни места во светот, кои објаснуваат како ја користеле Википедија за да ги достигнат наставните цели. Тие исто така објаснуваат како ги оценувале овие задачи поврзани со Википедија.
Прирачникот ќе ви помогне да направите план за тоа како да ја користите Википедија како наставна алатка за време на часот.