Заедница

Програмата на Заедницата вклучува широк спектар на програми со цел да се идентификуваат теми од интерес, да се пополнат празнините во содржината, да се реши родовиот јаз и да се подобри квалитетот на содржината.

Оваа програма е поделена на четири потпрограми: Предизвици за уредување, Поддршка од заедницата, Експедиции и Натпревари за фотографии.

 

 • Предизвици за уредување – членовите на заедницата се поттикнуваат активно да придонесуваат за проектите на Викимедија со фокусирање на одредени теми и/или области. Овие предизвици може да бидат настани поврзани на кои каде учесниците се поканети за да ги уредуваат и подобруваат статиите на Википедија.

Главните проекти содржани во оваа потпрограма вклучуваат:

    • Денови на уредување,
    • уредувачки викенди,
    • натпревари за уредување,
    • CEE пролет 2024 година,
    • недели за уредување,
    • #1Lib1Ref, Edit-a-thons,
    • Статии без илустрација, и сл.

 

 • Поддршка од заедницата – вклучува активности како што се менторирање на новодојденците, организирање состаноци и олеснување на форуми на интернет каде што членовите на заедницата можат да комуницираат, да споделуваат искуства и да бараат помош.

Главните проекти содржани во оваа потпрограма вклучуваат:

   • Photohunts,
   • WikiSketch
   • WikiTours;
 • Експедиции – вклучуваат проекти предводени од заедницата за истражување и документирање на конкретни теми, региони или теми од интерес. Учесниците може да појдат на истражувачки патувања или виртуелни експедиции за да соберат информации и медиуми поврзани со нивните избрани теми. Овие експедиции може да резултираат со создавање нови статии, подобрување на постоечката содржина и додавање мултимедијални датотеки на Wikimedia Commons, збогатувајќи ги достапните ресурси за идните читатели и соработници.

Главните проекти содржани во оваа потпрограма вклучуваат:

   • Вики-експедиции,
   • Гео-експедиции,
   • Архео-експедиции,
   • Вело-експедиции,
   • Натпревари за фотографии.

 

 • Натпревари за фотографии – ги поттикнуваат членовите на заедницата да снимаат и да придонесуваат со висококвалитетни фотографии на Викимедија. Овие натпревари може да се фокусираат на одредени теми, настани или локации, охрабрувајќи ги фотографите да документираат различни теми и аспекти од светот. Фотографиите поставени преку овие натпревари не само што ги збогатуваат статиите на Википедија, туку придонесуваат и за поширокиот фонд на слободно лиценцирани медиуми достапни за јавна употреба.