За тимот

ИЗВРШЕН ОДБОР

Николче Стојаноски
-претседател-
Кирил Симеоновски
-член-
Лили Арсова
-член-
Нино Богдановски
-член-
Валентина Трајкоска
-член-

Деан Лазаревски
-член-

ПЕРСОНАЛ

Извршен директор

Снежана Штрковска

 

Менаџер за комуникации:

Бојан Велковски

 

Менаџер за образовна програма:

Боса Филиповиќ

Менаџер за заедница и логистика:

Јован  Тасевски

АНГАЖИРАНИ ВОЛОНТЕРИ 

Координатори:

ГЛАМ Координатори:

Снежана Штрковска
Ана Вишинова

Координатори за образование:

Валентина Трајкоска
Наташа Неданоска
Ирена Трајковска
Стојна Арсовска-Доневска
Јованка Шалева
Лили Арсова
Наташа Старделова
Елена Јовановиќ
Емилија Ристановска
Љупка Стојменова
Лиљана Манова
Елвира Јакимовска

ИТ Координатор

Николче Стојаноски